Samenwerking Maureen Veurman en Guus Berkhout

Adviespraktijk voor begeleiding en coaching, projectmanagement en training bij de transitie naar zinvolle, werkende burgerparticipatie.

In samenwerking met Guus Berkhout is Smaragd Adviespraktijk gestart als onderdeel van Trainingsbureau Smaragd. Onze gezamenlijke achtergrond en onze kennis en expertise in de sociale dienstverlening, (jeugd)zorg, onderwijs, gemeenten, maatschappelijk werk, coaching en training heeft tot deze unieke samenwerking geleid.

Smaragd adviespraktijk

Wij richten ons op het begeleiden van de transitie bij, vooral lagere, overheden, professionele zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties naar mensgerichte, kleinschalige, maatschappelijk ingebedde en duurzame ontwikkeling van buurten en wijken naar meer sociale cohesie en meer zelf organiserend vermogen.

We doen dat door ruimte te maken

 • individueel, door coaching en training
 • bij organisaties, door visieontwikkeling en organisatieverandering
 • bij netwerken, door het opzetten en inrichten van nieuwe vormen van samenwerking

En door aansluiting te organiseren:

 • met bewoners in wijk en buurt
 • met vrijwilligersorganisaties
 • met professionele organisaties
 • met de overheid

SMARAGD ADVIESPRAKTIJK heeft uitgebreide kennis en expertise met betrekking tot deze transities, verandertrajecten en de implementatie hiervan in reeds aanwezige organisatiestructuren.

Op deze manier helpen we overheden, organisaties, maar vooral ook mensen met advisering en begeleiding op (door hen zelf gewenste) maat.

Onze kerncompetenties:

 • strategische advisering,
 • begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten,
 • training van bestuurders, professionals en vrijwilligers,
 • projectmanagement en projectleiding van buurt- en wijkgerichte projecten.

 

https://www.linkedin.com/in/guusberkhout/

https://www.linkedin.com/in/maureen-veurman-210b9b8/

 

Passie Barometer

Vul de Passie Barometer in en ontvang het document "De 5 geheimen voor excellent presterende teams!"

Lees verder

Neem jij de stap?

Neem dan contact op.

Trotse samenwerking met